W związku z konsultacjami kolejnej wersji NPS prowadzonymi przez MAC, KIKE proponuje:

  • – włączenie do NPS zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z podatku 2% od nieruchomości oraz opłat za pas drogowy przez okres 5 lat,
  • – uwzględnienie potencjału LTE 800 w realizacji dostępu do Internetu na obszarach najsłabiej zurbanizowanych.

W opracowanym stanowisku zawieramy przykładowe wyliczenia oparte o dyskusje i materiały w ramach Grupy ds. Finansowania Sieci Szerokopasmowych Memorandum MAC. Dokument zawiera ponadto uwagi dot. procesu projektowego, które rozwinięte zostaną w odrębnym opracowaniu KIKE w najbliższych tygodniach po uzyskaniu dodatkowych danych od operatorów.

20150710 KIKE aktualizacja NPS