Zapraszamy na kolejne warsztaty robocze on-line, które Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizuje 23 sierpnia w godzinach 11:00 – 13:00. Zgodnie z zapowiedziami gospodarzy spotkania zostaną na nich omówione postulaty i uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych i interesariuszy, w tym stanowisko KIKE przesłane 10 sierpnia.