Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że z powodu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), niezależnych od CPPC, które uniemożliwiają wypełnienie wniosku o dofinansowanie m.in. dla działania 1.1, oraz mając na uwadze zdefiniowane problemy dotyczące prawidłowego wczytania pliku xml utworzonego w Generatorze wniosków, CPPC zaleca składanie wniosków o dofinansowanie w ramach ww. działania w trzeci sposób wskazany w Instrukcja obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC opublikowanej w dn. 19-02-2016 r. na stronie internetowej www.cppc.gov.pl/aktualnosci .

Cały komunikat można przeczytać na stronie CPPC.