Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

EASYNET.PL Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 2a lok. 45, 06-500 Mława, rekomendowana przez Ambit Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M.LINSCHEID SPÓŁKA JAWNA