Szanowni Państwo,

Prezes UKE pismem, które przedkładamy w załączeniu, zwrócił się do KIKE z prośbą o przekazanie informacji o tym, jakie problemy czy trudności widzą Członkowie KIKE we wdrożeniu i stosowaniu nowych wytycznych, dotyczących stosowania tzw. rozporządzenia o otwartym Internecie, opublikowanych przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Na podstawie pozyskanych danych Prezes UKE planuje przeprowadzenie warsztatów, które pozwolą na usunięcie ewentualnych wątpliwości oraz pomogą przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w tym Członkom KIKE, w zastosowaniu nowych wytycznych i ewentualnej zmianie swoich praktyk handlowych. Już w tym miejscu zaznaczamy, że nowe wytyczne należy stosować od dnia 15 lipca 2022 r.

W skrócie i w uproszczeniu – nowe wytyczne dotyczą oferowania i stosowania przez dostawców usług tzw. stawek zerowych. Przypominamy, że stosowanie stawki zerowej (z ang. zero-rating) polega na tym, że dostawca usług nie pobiera opłat za transmisję danych związaną z dostępem do określonych (wybranych) treści, usług lub z działaniem określonych aplikacji. Transfer danych zużywany przez wybrane usługi, treści lub aplikacje zero-rating nie jest też wliczany do limitów pakietów danych, mających zastosowanie do usługi dostępu do Internetu.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach w sprawach C-854/19, C-5/20 oraz C-34/20 – które były przyczyną wydania nowych wytycznych – praktyka handlowa w postaci stosowania oferty zero-rating nie spełnia ustanowionego w art. 3 ust. 3 tzw. rozporządzenia o otwartym Internecie, ogólnego obowiązku równego traktowania transmisji danych, bez dyskryminacji lub ingerencji. Tym samym, tą praktykę uznano za niedopuszczalną.

W związku z powyższym prosimy o pilne przesłanie pytań, zagadnień lub wątpliwości związanych z tym tematem, które w ocenie Członków KIKE wymagają podjęcia dyskusji bądź omówienia przez Prezesa UKE. Wiadomości prosimy przesłać najpóźniej do piątku (12 sierpnia 2022 r.) na adres mailowy: biuro@kike.pl.