Komplet dokumentów złożyły i oczekują na przyjęcie w poczet członków KIKE firmy:

  1. Progresnet Julita Dudziuk, ul. Strumykowa 6a/40, 03-138 Warszawa;
  2. Supermedia Sp. z o.o., ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa;

rekomendowane przez TK Telekom Sp. z o.o. i Homus Sp. z o.o.