Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało nową wersję założeń programu FERC na lata 2021-27 oraz zaktualizowaną wersję samego dokumentu. Dostępne są one na serwisie PolskaCyfrowa.gov.pl: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/zalozenia-do-nowego-programu/

Zwraca uwagę wpisanie jako wskaźnika rezultatu “Lokali mieszkalnych z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości”, co oznaczać może powrót do liczby podpisanych umów klienckich jako kluczowego efektu projektu, czyli praktyki znanej z działania 8.4 PO IG.

Ponadto w projekcie FERC pojawił się zapis o Obszarach Strategicznej Inwestycji (OSI), tj. miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dla których przeznaczona ma być osobna alokacja, ustalona jednakże po wyborze projektów (expost).

O interpretację tych zapisów będziemy pytać przedstawicieli Ministerstwa Funduszy w trakcie kolejnych warsztatów poświęconych nowej perspektywie finansowej UE, zaplanowanych na 16 lutego 2022.