Informujemy, że na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod linkiem https://cppc.gov.pl/dane-dla-operatorow dostępne są prezentacje z warsztatów dotyczących zasad i wyzwań związanych z dostępem hurtowym do sieci, budowanych z środków działania 1.1 PO PC. Przedstawiciele KIKE brali udział w warsztatach, a Izba zgłosiła w imieniu operatorów szereg uwag i zastrzeżeń do dotychczasowych praktyk w zakresie współkorzystania z sieci finansowanych z pieniędzy publicznych. Dotyczyły one m.in. nierównego traktowania ISP czy też dublowania przebiegów z obecnymi sieciami lokalnych PT. Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do zgłaszania tego typu przypadków do Biura KIKE