Zbliża się pierwszy z cyklu Zjazdów MiŚOT, na którym obecna będzie także Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. Z Karolem Skupniem, prezesem izby, rozmawiamy o wyższości spotkań na żywo nad komunikacją zdalną.

Czy organizacja zjazdu lokalnych operatorów w czasie kolejnej fali pandemii to dobry pomysł?

Karol Skupień: Lokalne spotkania w małym gronie to w moim przekonaniu optymalna i bezpieczna formuła. Jesteśmy oczywiście świadomi, że nadal obowiązują nas pewne obostrzenia związane z koronawirusem i będziemy ich przestrzegać. Nie ukrywam jednak, że z przyjemnością wracamy do formuły spotkań na żywo.

Rozmowy prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych to za mało? 

Karol Skupień: Zdecydowanie. Osobisty kontakt pozwala nawiązać lepsze relacje, przekazać więcej informacji i odpowiednio rozłożyć akcenty w argumentacji. Wideokonferencje, telefony i pisma nie są w stanie w pełni tego zastąpić. Podczas spotkań w szerszym gronie uczestnicy mogą też rzetelniej ocenić siłę poszczególnych argumentów. To także dużo lepsza okazja by wsłuchać się w głosy operatorów i omówić bieżące problemy naszego środowiska. Temu właśnie służyć będą panele dyskusyjne firmowane przez naszą izbę, na które serdecznie zapraszam. 

Planowane są cztery, odbywające się co kwartał zjazdy: Południe, Centrum/Zachód, Wschód i Północ. To dwa razy więcej niż wcześniej…. 

Karol Skupień: Mogę też zapowiedzieć, że zwieńczeniem czterech zjazdów lokalnych będzie ogólnopolska konferencja w formule, którą znamy od lat. 

Czy przy takiej intensywności spotkań nie zabraknie tematów do rozmów?

Karol Skupień: O to jestem spokojny.Podczas naszej ostatniej konferencji na żywo, która odbyła się w Łodzi i była organizowanej we współpracy KIKE i Stowarzyszenia e-Południe, praktycznie nie miałem czasu wysłuchać wystąpień prelegentów. Wciąż omawialiśmy konkretne sprawy w specjalnie do tego przeznaczonej izbowej sali konsultacyjnej. Spodziewam się, że tym razem będzie podobnie. Nie ukrywam, że w formule lokalnych zjazdów liczymy także na pojawienie się nowych twarzy, operatorów, którzy dotychczas śledzili nasze działania z pewnego dystansu. Pamiętajmy, że przecież „Razem możemy więcej”. W takich przypadkach także lepiej jest kogoś poznać osobiście, wyjaśnić problemy, z którymi się mierzymy i wspólnie poszukać rozwiązań. Zdalnie byłoby to dużo trudniejsze. 

Najbliższy lokalny zjazd w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie w dniach 18 – 19 listopada 2021 r., zaproszeni zostali głównie operatorzy z południowej Polski, a szczególnie z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W ciągu dwóch tygodni organizatorzy sprzedali wszystkie dostępne wejściówki. Kolejne zjazdy planowane są co kwartał i zorganizowane będą kolejno w następujących rejonach: Centrum/Zachód (przewidywana data: początek 2022 r.), Wschód (wiosna 2022 r.) i Północ (wiosna/lato 2022 r.) .