Przypominamy, że zgodnie z opublikowanym w ubiegłym tygodniu komunikatem PARP, wnioski w popularnym naborze działania 6.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składać można do wtorku 5 października do godz.16.00. Konkurs został skrócony zgodnie z zapisem regulaminowym po tym, jak suma wnioskowanego przez przedsiębiorców dofinansowania przekroczyła 120% alokacji, tj. kwotę 120 mln zł.