Podobnie jak co roku w okresie letnim, tak i teraz Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 31 lipca br.
Więcej informacji znaleźć można na stronie MC: httpss://www.gov.pl/cyfryzacja/obszarow-bialych-nga
Prowadzone konsultacje mają istotne znaczenie w kontekście dokonywanych właśnie rozstrzygnięć naboru III działania 1.1 PO PC oraz planowanej w nim “dogrywki” (jesienią b.r.).