Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od dnia 30.06.2021 pożyczka szerokopasmowa o wartości powyżej 50 mln zł udzielana jest bezpośrednio przez BGK z pominięciem pośredników finansowych. Pożyczka w kwocie od 20 tys. zł do 50 mln zł udzielana jest w dalszym ciągu przez wybrane instytucje pożyczkowe.
Cel finansowania to – podobnie jak dotychczas – budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury dostępowej do internetu o wysokich przepustowościach: min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych, przy czym BGK podkreśla też możliwość finansowania realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem technologii mobilnej 5 generacji.
W związku z pojawieniem się nowej wersji dostępnego od kilku lat narzędzia finansowego, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych operatorów o zgłaszanie do biura KIKE zaobserwowanych przypadków realizacji projektów budzących potencjalne kontrowersje, związanych przede wszystkim z dublowaniem infrastruktury.