W związku z zaplanowanymi na wrzesień warsztatami CPPC, podczas których istotnym blokiem tematycznym będzie panel dotyczący przyszłych działań związanych ze zwiększeniem dostępu do internetu szerokopasmowego, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji i przemyśleń w tej sprawie do biura KIKE. Inne poruszane w toku warsztatów kwestie dotyczyć będą: nasycania się sieci i sposobu finansowania rozbudowy i uzupełnienia infrastruktury z wykorzystaniem finansowania z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy.
Doświadczenia wdrażania PO PC 2014-20 wskazują, iż dostęp małych i średnich operatorów do środków publicznych został ograniczony w stosunku do okresu poprzedniego. Dlatego też dziś, w przededniu startu nowej perspektywy budżetowej UE, kluczowe znaczenia ma podkreślanie znaczenia ISP dla dalszego rozwoju rynku telekomunikacyjnego i zaczerniania pozostających białych plam.
Na podstawie przesłanych uwag KIKE przygotuje stanowisko określające które obszary, zagadnienia są kluczowe do omówienia oraz jakie zadania przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej i usług dostępu do internetu są priorytetowe do realizacji w kolejnych działaniach z puntu widzenia operatorów telekomunikacyjnych segmentu MŚP.