Szósty Kongres Warsaw International Media Summit oraz Wielka Gala BEST IN MEDIA, trzecia edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe i szósta edycja Konferencji Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów, to trzy wydarzenia, które odbyły się w ramach Spotkania Liderów: Telekomunikacja, Media, Infrastruktura Pasmowa (w Warszawie, 9 września).

Rozmawiano o możliwościach poprawy warunków rozwoju infrastruktury w Polsce, przede wszystkim o możliwościach obniżenia ryzyka inwestycyjnego i kosztów związanych z budową i utrzymaniem sieci; o podnoszeniu opłat przez niektóre samorządy przy zajęciu pasa drogowego przez operatora na cele budowy nowych sieci telekomunikacyjnych; trudnościach stwarzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, która utrudnia lokowanie kanałów technologicznych przy drogach krajowych na terenach niezabudowanych.

Nadal powraca problem “białych plam” i konkretnego określenia obszarów wolnych do zagospodarowania projektami wspieranymi ze środków unijnych. W programie Polska Cyfrowa przewidziane jest blisko 800mln złotych na budowę sieci głównie dostępowych. Jednym z postulatów na konferencji było przyznanie 20% dostępnych środków unijnych (przeznaczonych na budowę sieci dostępowych w latach 2014-2020) dla małych i średnich operatorów – pozostałe środki dostępne by były dla wszystkich firm działających na rynku telekomunikacyjnym. Zwrócono też uwagę, by samorządy ograniczyły się przede wszystkim do inwestycji związanych z kanalizacją teletechniczną.

Wśród innych postulatów znalazły się: możliwość przesunięcia środków unijnych między poszczególnymi działaniami; konieczność zapewnienia dodatkowych środków (poza unijnymi) na budowę infrastruktury szerokopasmowej; optymalizacja istniejących modeli inwestycyjnych. Więcej szczegółów w artykule na portalu polskaszerokopasmowa.pl

KIKE na kongresie reprezentowali Piotr Marciniak (poprowadził panel dyskusyjny na temat procesów inwestycyjnych związanych z budową sieci szerokopasmowych) i Andrzej Owczarek.

Fotorelacja ze spotkania (kliknij tutaj)

Prezentacje ze spotkania (kliknij tutaj)

Agenda wraz z prelegentami (kliknij tutaj)