18 czerwca br. na III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyjęto kryteria merytoryczne i formalne jesiennego naboru POPC dla inwestycji “mniejszych” o budżecie 5-10 mln złotych. Wskaźniki punktowe przyjęte w kryteriach będą premiowały sieci NGA o przepustowości 100Mbit+ dzięki czemu sieci światłowodowe będą wyżej oceniane, niż rozwiązania radiowe (daje to też szansę lokalnym operatorom na konkurowanie z operatorami komórkowymi). Przyjęte kryteria to wynik 11 spotkań i wspólnych konsultacji w ramach grupy roboczej między administracją publiczną oraz przedsiębiorcami zrzeszonymi w izbach i organizacjach pracodawców.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi aktualnie prace nad rozporządzeniem pomocowym, na podstawie którego zostaną wyznaczone przez UKE jesienne obszary konkursowe. Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną 1 września. Czas na składanie wniosków operatorzy będą mieli do 30 listopada. Tzw. “duże” projekty o budżecie do 250 mln złotych wystartują w 2016 roku.

[aktualizacja 22.06.2015]

DSC_0467_KMPOPC_180615

DSC_0491_KMPOPC_180615

 

 

 

 

 

 

fot. – źródło MIR

Na stronie poświęconej POPC https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/instytucje/komitet-monitorujacy/ opublikowane zostały materiały z ostatniego III posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, w tym metodyka oraz kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru projektów dla działania 1.1 POPC: