Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest nową instytucją, której celem jest stanie na straży praw mikro- małych i średnich przedsiębiorców. Prezes Zarządu KIKE, Karol Skupień, reprezentuje Izbę w Radzie Przedsiębiorców, która jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika.

W Radzie Przedsiębiorców, z inicjatywy Prezesa KIKE, powstał Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji. Karol Skupień jest zatem i Przewodniczącym tego Zespołu. Uczestniczy on także w pracach Zespołu Roboczego ds. Konkurencji oraz Zespołu Roboczego ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych.

Zachęcamy do odwiedzania strony Rady Przedsiębiorców. Na podstronach dedykowanych poszczególnym Zespołom Roboczym znajdują się informacje o wszystkich posiedzeniach Zespołów Roboczych wraz z załącznikami w postaci agend, prezentacji oraz powiązanych pism. Dostępne są tam także nagrania video z większości posiedzeń. Link: httpss://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/