Rok 2019 przyniósł przełom we wdrażaniu pożyczek szerokopasmowych. Z informacji uzyskanych od BGK, wynika, że dotychczasowi pośrednicy finansowi (Alior Bank, TISE) znacznie przyspieszyli kontraktowanie środków, a równocześnie podpisane zostały umowy z nowymi graczami rynkowymi (banki spółdzielcze, agencja rozwoju regionalnego), o czym pisaliśmy już wcześniej.
Ponadto, w porównaniu do pierwotnych założeń, w trakcie wdrażania w roku 2019 wprowadzono szereg nowości, mających uatrakcyjnić kształt dostępnych pożyczek. Poniżej lista najważniejszych modyfikacji, dostępnych na początku roku 2020:

  • możliwość finansowania płynnościowego (do 1 mln zł, zabezpieczenie na podstawie weksla in blanco),
  • możliwość finansowania wydatków brutto, czyli podatku VAT (na określonych zasadach, poza podatkiem VAT w projektach dotacyjnych PO PC),
  • ujednolicenie minimalnego oprocentowania dla wszystkich podmiotów na min. poziomie 0,25%,
  • zwiększenie limitu jednostkowej pożyczki z 10 mln do 50 mln zł,
  • wprowadzenie możliwość finasowania JST prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji.
    Na zakończenie trzeba przypomnieć, że wprowadzono (do oferty zwłaszcza banków spółdzielczych) również drugi instrument finansowy – gwarancje do kredytów komercyjnych.