Jak co roku w sezonie letnim, tak i teraz Ministerstwo Cyfryzacji planuje uruchomienie procesu konsultacji społecznych białych obszarów NGA. Jak się dowiedzieliśmy, konsultacje, podczas których MC będzie zbierać plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych, będą trwały od 6 sierpnia do 6 września br. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, a plany inwestycyjne będzie można zgłaszać poprzez SIIS.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, których wyniki będą miały istotny wpływ na obszary konkursowe, udostępnione w planowanym na jesień-zimę IV naborze 1.1 PO PC. Zwracamy uwagę, iż każdorazowo zgłaszane plany inwestycyjne powinny być poparte odpowiednim finansowaniem, aby wykazać realność i wykonalność planu z punktu widzenia administracji publicznej.