Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 4 sieprnia 2022 r. Uchwałą nr ZA2022/VIII/1, przyjął w poczet członków Izby firmę:

Itel Solutions Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa

Serdecznie witamy w KIKE!