Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 30 marca 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/III/I przyjął w poczet członków Izby: : 6G Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Henryka I Brodatego 29.
Serdecznie witamy w KIKE!