W związku ze zbliżającym się zamknięciem budżetu UE na lata 2014-2020 KIKE we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Telekomunikacji analizuje inne dostępne źródła finansowania inwestycji ISP. Poniżej publikujemy informację dotyczącą warunków udziału w bieżącym roku w konkursach programu Horyzont 2020, wdrażanego bezpośrednio przez Komisję Europejską.
Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danego projektu o przyznanie funduszu konieczne jest przedstawienie takiego jego modelu/opisu, który zawiera elementy badań i innowacji liczące się w skali Europejskiej. Zgłaszane projekty z obszaru ICT mogą zawierać wszelkie działania modernizacyjne, rozwojowe itp. w wytwarzaniu, produkcji i eksploatacji nowego produktu/prototypu czy usługi. Elementem istotnym, ważnym jest tu wykonanie na potrzeby projektu badań (lub zakup wyników takich badań) w celu wytworzenia danego, innowacyjnego produktu czy usługi.
Oczywiście aby uzyskać takie dofinansowanie trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków.
Informacje, zasady i warunki ubiegania się o fundusze podaje Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). W ramach programu H2020 instrumenty finansowania dla ISP opisywane są na stronie httpss://www.kpk.gov.pl/?page_id=14919.
W obszarze ICT dla podmiotów takich jak MIŚiOT’y dedykowany jest instrument finansowania o nazwie EIC Accelerator. Oferuje on finansowanie tzw. mieszane (blended finance), gdzie można się ubiegać zarówno o grant o wysokości do 2,5 mln euro, jak i dodatkowo o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro. Należy to pamiętać, że granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL (poziom gotowości technologicznej). Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego. Konkursy o uzyskanie dofinansowania przez EIC Accelerator planowane są w roku 2020 na marzec, maj i październik.
Pewnym mankamentem jest to, że do wnioskowania o dofinansowanie w ramach instrumentu EIC Accelerator trzeba jednak użyć interfejsu/portalu UE i w trybie on-line odpowiednie informacje wypełniać w języku angielskim wg przygotowanego tam scenariusza,
Uwaga – we wniosku należy koniecznie podać/dowieść, że:

  • z punktu widzenia na przykład ICT, podać informacje na ile proponowane rozwiązania są innowacyjne (pomocne jest przygotowanie np. „state of the art” – analizy rynku, z zaznaczeniem gdzie dane rozwiązanie jest lepsze od konkurencji w Europie),
  • dane produkty/usługi są „przełomowe” lub też przełomowe jest ich wykorzystanie razem w systemie, w skład którego wchodzą,
  • zaawansowanie technologiczne realizowanego prototypu/produktu/usługi jest oceniane co najmniej na poziomie 6 TRL,
  • jest gotowość/świadomość potrzeby wyjścia na rynek europejski i możliwości skalowalności rozwiązania tzn. rezultatów projektu (np. w przypadku zmiany popyty/podaży rynku, czy przewidywanego rozwoju firmy).

Dodatkowe informacji zawarte są na portalu KPK. Zapraszamy również do kontaktu eksperckiego.
Opracowali:
Adam Siewicz – Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji, Ekspert ds. Innowacji przy Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, adam.siewicz@sbt.org.pl
Piotr Wiąckiewicz – Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej