27 lipca, podczas warsztatów nt programów FERC i KPO, przedstawiciele administracji zaprezentowali wiele szczegółów dotyczących nowych funduszy na inwestycje szerokopasmowe. Najważniejsza dla MIŚOT informacja to potencjalna wielkość obszarów konkursowych – średnio mają odpowiadać rozmiarowi powiatu, co oznacza, że wielu operatorów będzie mogło przystąpić do konkursu. Jest to istotne ułatwienie w porównaniu ze znanymi konkursami POPC, o które długo starało się KIKE. W najbliższych miesiącach trwać będą dalsze konsultacje i doprecyzowanie zasad, natomiast już teraz potrzebujemy Waszych opinii – czy taka wielkość obszarów i inne ich parametry są zadowalające?
Biorąc pod uwagę, iż całkowita alokacja osi I. FERC „Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego” wynosi 800 mln euro, docelowa wartość wskaźnika produktu „Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości” to 694 826, a łączna wartość budżetu planowanego naboru to 2 mld euro (800 mln z FERC + 1,2 mld z KPO), alokacja ta pozwoli na objęcie zasięgiem ok. 1,73 mln gospodarstw domowych.
Oznacza to również, iż przeciętnie każdy obszar (zakładając 250 obszarów konkursowych) charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

  • kwota dofinansowania: 8 mln euro,
  • wkład własny ok. 2 mln euro,
  • liczba punktów adresowych na obszar: 6940,
  • koszt objęcia zasięgiem pojedynczego PA: 1150 euro.

Prosimy o informacje, czy zwłaszcza te ostatnie parametry zgadzają się z praktyką rynkową i umożliwią zakończony sukcesem start w nowych konkursach.