W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na temat obowiązku przekazania do GUS danych abonentów, informujemy, że dzięki aktywności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, GUS zamieścił wczoraj (2 września 2019 r.) na swojej stronie oficjalny Komunikat:

httpss://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-operatorow-uslug-telekomunikacyjnych-ws-przekazywania-danych-do-gus,257,1.html

Zgodnie z tym Komunikatem, do 5 września br. “zostanie nawiązany bezpośredni kontakt roboczy przez przedstawicieli […] GUS z poszczególnymi operatorami” w celu omówienia spraw technicznych, organizacyjnych i możliwego terminu przesłania danych.

W związku z powyższym, proponowany przez nas we wpisie na stronie KIKE oraz w Newsletterze sposób działania, czyli bezpośredni kontakt z GUS, był krokiem w dobrym kierunku. Z Komunikatu GUS można wnioskować, że do czasu bezpośredniego kontaktu GUS z Państwem nie muszą Państwo przesyłać GUS informacji o swoich abonentach.

Jak już wskazywaliśmy w poprzednim wpisie na stronie KIKE i w Newsletterze, obowiązek przekazywania danych abonentów do GUS nie był konsultowany ani z KIKE, ani z innymi przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Dane o abonentach, które miałby gromadzić GUS, są danymi objętymi zarówno tajemnicą telekomunikacyjną, jak i tajemnicą przedsiębiorstwa. Z tego względu, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego Newslettera, KIKE pracuje nad oficjalnym wystąpieniem do Ministerstwa Cyfryzacji i GUS w tej sprawie.

Jednocześnie zwracamy się do tych z Państwa, z którymi GUS już się skontaktował, z prośbą o niezwłoczny kontakt z KIKE: biuro@kike.pl, tomasz.bukowski@kike.pl.