Przypominamy o nowej regulacji cen za konsumenckie połączenia do krajów UE i EOG. Regulacja dotyczy zarówno sieci stacjonarnych, jak i komórkowych, i zarazem stosuje się ją niezależnie od tego, czy połączenia te zakańczane są w sieciach stacjonarnych, czy komórkowych.

Do 15 kwietnia br. należy poinformować konsumentów o planowanych zmianach cenników. Informacja może zostać opublikowana na stronie internetowej, nie ma konieczności prowadzenia indywidualnej korespondencji z konsumentem.

Od 15 maja 2019 r. opłata (bez VAT) pobierana od konsumentów za połączenia do krajów UE (oraz do krajów EOG) nie może przekraczać 0,8191 zł za minutę oraz 0,2586 zł za wiadomość SMS. Obowiązek ten nie dotyczy pakietów, w przypadku których opłata nie zależy wprost od wolumenu wykorzystanych jednostek (minut, SMS, MB), a także międzynarodowych taryf alternatywnych. Takie międzynarodowe taryfy alternatywne powinny obejmować przynajmniej jedno państwo trzecie.

W razie, gdyby potrzebowali Państwo pomocy we wdrożeniu ww. obowiązków, prosimy o kontakt z Izbą.