W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie KIKE (https://www.kike.com.pl/2015/07/15/parp-pismo-ws-wr-rpw-ii-1/) dotyczącej możliwości osiągnięcia wskaźnika rezultatu również w okresie trwałości projektu w ramach POIG 8.4, poniżej publikujemy pismo CPPC dopuszczające możliwość osiągnięcia WR (wskaźnika rezultatu – czyli liczbę użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu) również w okresie trwałości projektu dla działania 8.4 POIG.

CPPC informuje, że Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na przyjęcie systemowego rozwiązania dla całego działania 8.4 POIG i umożliwiła osiągnięcie ww. wskaźnika rezultatu w okresie trwałości projektu pod warunkiem, iż zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany w 100%.

Pismo to zostało również rozesłane przez CPPC do beneficjentów tego działania.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument.