Grupy Multiplay – składająca się z kilku mniejszych operatorów – prowadzi wspólne inwestycje za blisko 60 mln zł w województwach śląskim i opolskim. W zasięgu zbudowanej sieci znajdzie się ponad 50 tys. gospodarstw domowych a działania obejmują około 170 małych miejscowości, w których realizowanych jest aż 18 projektów unijnych. Siedem z projektów zostało już skończonych – spełniają wszystkie wymagane w założeniach wskaźniki. Po zakończeniu inwestycji w zasięgu Grupy Multiplay będzie blisko 50 tys. gospodarstw domowych.

Rozpisując projekty unijne, koncentrowaliśmy się na tych miejscowościach, w których mieszkańcy mają bardzo duży problem z otrzymaniem satysfakcjonującej usługi internetowej. Naszym celem zapewnienie szybkiego Internetu osobom, o których często się zapomina – twierdzi Tomasz Serwatka, prezes Grupy Multiplay.

Grupa Multiplay postarała się o dofinansowanie swoich planów w ramach 8.4 POIG oraz RPO województwa śląskiego – “realna odpowiedź na realne potrzeby”. Wartość wszystkich projektów wynosi blisko 60 mln zł, z czego kwota dofinansowana jest bardzo duża i wynosi ponad 41 mln zł. (źr. polskaszerokopasmowa.pl – całość tutaj).