Z uwagi na otrzymywane od Państwa informacje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej w dalszym ciągu wszczyna wobec członków KIKE postępowania za nawet najdrobniejsze niedopełnienie obowiązków informacyjnych, przypominamy członkom KIKE o konieczności przesłania do UKE wypełnionego formularza COCOM lipiec 2019. Termin przesłania tego formularza upływa w dniu 10 września 2019 r.

Link do formularza: httpss://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/cocom-lipiec-2019/cocom-lipiec-2019,1.html

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek wypełnienia i przesłania tego formularza dotyczy tylko tych członków KIKE, którzy otrzymali takie wezwania w UKE (pisemne lub elektroniczne). Wezwania takie przyszły do członków KIKE na początku sierpnia br., więc na wszelki wypadek proszę sprawdzić swoją pocztę. Jeśli wcześniej mieli Państwo obowiązek wypełniania formularza dla COCOM, ale w tym roku nie dostali Państwo takiego wezwania, prosimy o kontakt telefoniczny z UKE w celu potwierdzenia braku takiego obowiązku w tym roku.