W dniu 11 października w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się konferencja “Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy”.
Najważniejszą częścią wydarzenia była prezentacja dotycząca uruchomionego tego samego dnia przez PKO Leasing nowego narzędzia leasingu / pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców, na realizację którego bank uzyskał 1,5 mld zł z środków europejskich (program COSME 2). 
Jak wspomniano, wsparcie zwrotne udzielane może być na leasing lub pożyczkę na zakup maszyn i urządzeń lub środków transportu ciężkiego (powyżej 3,5 t). W przypadku ISP nie jest zatem możliwe finansowanie inwestycji, jednak interesujące może być złagodzenie zasad oceny zdolności kredytowej, dokonywanej przez bank, właśnie z powodu pokrycia części ryzyka środkami publicznymi. Oznacza to, że istotą produktu niekoniecznie muszą być korzystniejsze warunki umowy, lecz poszerzenie samej możliwości objęcia nim szerszego wachlarza przedsiębiorców. 

PKO Leasing deklaruje stosowanie uproszczonej procedury przyznawania finansowania dla umów do 500 tys zł, przy maksymalnej kwocie leasingu do 1,5 mln zł. Co równie ważne, możliwe jest też finansowanie start-upów oraz znaczące obniżenie wkładu własnego (nawet do zera). 
W przypadku pytań prosimy zwracać się do oddziałów banku lub do Biura KIKE – Izba utrzymuje bliskie kontakty z Krajowym Punktem Kontaktowym Instrumentów Finansowych UE i ze Związkiem Banków Polskich.