W ramach prowadzonej stałej współpracy z Alior Bankiem, mającej na celu poprawienie warunków dostępu do pożyczek szerokopasmowych, 18 maja doszło do kolejnego spotkania z przedstawicielami banku.

Rozmawialiśmy m.in. o:

– ofercie płatności masowych Alior Banku, jej możliwościach technicznych, wymogach dla operatorów oraz stawkach za korzystanie; na spotkaniu obecni byli oprócz przedstawicieli Departamentu ds. Projektów UE także kierownicy komórki zajmującej się obsługą rozliczeń z operatorami,

– koncepcji Dnia Otwartego Pożyczki Szerokopasmowej, który Alior Bank planuje zorganizować 14 czerwca w Warszawie. Informację w tej sprawie (m.in. z formularzem rejestracyjnym) opublikowaliśmy w dniu wczorajszym oraz rozesłaliśmy do Państwa poprzez newsletter,

– szczegółach w zakresie umożliwionego niedawno finansowania przejęć międzyoperatorskich, o czym pisaliśmy w relacji z udziału KIKE w MISOT Meeting w Wiśle 7-9 maja,

– planowanym na czerwiec wdrożeniu tzw pożyczki płynnościowej w kwocie do 1 mln zł na operatora,

– dalszym ujednoliceniu i uproszczeniu dokumentów aplikacyjnych do banku, m.in. w zakresie stworzenia wzoru analizy finansowej.

Kolejne spotkanie monitorujące postęp wdrażania pożyczek szerokopasmowych planowane jest w czerwcu oraz okazji posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC (Warszawa, 30 maja), w którym KIKE weźmie udział.