Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończono proces certyfikacji, a spółka KIKE Safe uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II-go stopnia do klauzuli Ściśle Tajne.

Certyfikacja była procesem niezbędnym do tego, aby spółka KIKE Safe mogła rozpocząć świadczenie usług i wspierać członków KIKE w zakresie realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Informacje o tym, jak można przystąpić do projektu KIKE Safe oraz jak z niego korzystać w praktyce przekażemy Państwu w listopadzie, na najbliższej Konferencji KIKE w Kielcach.

Zapraszamy serdecznie!

Z pozdrowieniami,
Zarząd KIKE & Zarząd KIKE Safe