4 października w UKE odbyło się spotkanie dotyczące zbudowania regulacyjnego modelu kosztowego bottom-up służącego do kalkulacji długookresowych kosztów przyrostowych uwzględniających narzut kosztów wspólnych (LRIC+) usług hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej miedzianej i NGA oferowanej przez operatora telekomunikacyjnego, o którym mowa w Zaleceniu Komisji Europejskiej z  11 września 2013 r. w sprawie jednolitych obowiązków niedyskryminacji i metod kalkulacji kosztów w celu promowania konkurencji i poprawienia otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe. W związku z czym UKE zwraca się z prośbą do operatorów o wypełnienie kwestionariusza danych oraz odesłanie na adres t.opolski@uke.gov.pl oraz a.gawron@uke.gov.pl.

Celem dokumentu jest zebranie danych i założeń niezbędnych do stworzenia regulacyjnego modelu kalkulacji kosztów usług w sieci dostępowej.  Do kwestionariusza dołączony jest załącznik przedstawiający główne założenia dotyczące wymiarowania łącza abonenckiego.

Kwestionariusz danych
Załącznik do kwestionariusza danych