Dzięki środkom unijnym Alior Bank udostępnia nowy rodzaj preferencyjnego finansowania firm telekomunikacyjnych z segmentu MŚP – Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową. Milion złotych, nawet na pięć lat, niskie oprocentowanie oraz uproszczone zasady rozliczania pożyczki – to największe atuty nowej oferty.

W dotychczasowej ofercie banku klienci segmentu MŚP mogli skorzystać z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci szerokopasmowych. Środkami uzyskanymi w ramach Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej można z kolei sfinansować niewielkie prace budowlano-montażowe mające na celu przyłączenie nowych odbiorców do sieci szerokopasmowej lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalację linii kablowych wewnątrz budynków czy mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych. Pożyczkę można przeznaczyć również na pokrycie wybranych kosztów działalności firmy, m.in. na bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów, dzierżawy infrastruktury technicznej, koszty mediów, wynajmu powierzchni biurowej, remontów lokalu, a nawet marketingu. Maksymalna kwota finansowania wynosi 1 mln zł, a okres kredytowania – do 5 lat.

– Alior Bank jest jedynym na rynku bankiem posiadającym ofertę finansowania dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Obie Pożyczki Szerokopasmowe są udzielane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), współfinansowanego z funduszy UE.  Pożyczka Szerokopasmowa pochodzi w 80% ze środków POPC, a w 20% ze środków Alior Banku. Dzięki temu bank może zaoferować bardzo niskie koszty finansowania – całkowite oprocentowanie Pożyczki Szerokopasmowej w skali roku może wynieść nawet 2,2% (w przypadku skorzystania przez klienta z pomocy de minimis). Opłata prowizyjna dotyczy wyłącznie części Pożyczki finansowanej przez Alior i wynosi jedynie 2%. – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych.

Alior Bank uprościł też procedury związane z uzyskaniem tego rodzaju finansowania oraz ograniczył obowiązki związane z dokonywanymi przez klienta zamówieniami. Od maja bieżącego roku firmy korzystające z Pożyczki Szerokopasmowej nie muszą stosować tzw. zasady konkurencyjności.

Przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej będą mogli skorzystać z nowej oferty Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej od 28 maja br.