26 września w siedzibie MAiC odbyło się posiedzenie KW powołanego w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury szerokopasmowej.

W czasie spotkania zaprezentowane zostały założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego opracowywanego w MAiC. Podsumowano również prace grup roboczych i zatwierdzono przygotowane przez nie w ostatnich miesiącach rekomendacje.