W poniedziałek 12 marca przedstawiciele KIKE spotkali się z koordynatorami Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych UE w temacie możliwości finansowania sektora MSP przez fundusze venture capital i private equity. 
Spotkanie było ciągiem dalszym relacji partnerskich, które KIKE prowadzi z sektorem finansowym. Jak wiadomo, dotąd zaangażowanie to dotyczyło przede wszystkim instrumentów zwrotnych (dłużnych), finansowanych z PO Polska Cyfrowa, takich jak pożyczki szerokopasmowe i gwarancje. Teraz jednak, w wyniku m.in. kontaktów nawiązanych na konferencji Krajowej Izby Gospodarczej – Gospodarcze Otwarcie Roku 2018, poszerzono zakres rozmów o kwestię możliwości inwestycji kapitałowych w nowe przedsięwzięcia ISP. Inwestorami mogą być bądź to fundusze venture capital, zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK) lub PFR Ventures, bądź też fundusze private equity. Te pierwsze, w zależności od strategii inwestycyjnej, interesują się przede wszystkim nowymi projektami o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu, natomiast te drugie angażują środki w przejęcia i buy-outy. 
Poniedziałkowe spotkanie były pierwszą poważną rozmową na ten temat, jaką podjęto pomiędzy środowiskiem ISP a sektorem kapitałowym, z całą pewnością jednak nie ostatnim – w najbliższym czasie planowane są kolejne rozmowy, na których obie strony przybliżą warunki i oczekiwania współpracy; możliwy jest także udział przedstawicieli PSIK w Konfernecji KIKE i prelekcja nt. zasad i warunków dokonywania inwestycji kapitałowych. Więcej informacji już wkrótce.  
W spotkaniu wzięli udział ze strony KIKE: Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz. Dziękujemy za wsparcie w jego organizacji Związkowi Banków Polskich.