Prezes UKE przedstawił Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących uzyskać dostęp do infrastruktury lub nieruchomości na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, który stanowi zbiór informacji przydatnych, zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i podmiotów zobowiązanych do udzielenia dostępu.

Poradnik stanowi również odpowiedź Prezesa UKE na problemy zgłaszane przez rynek telekomunikacyjny podczas spotkań w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych działający przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz zdefiniowane przez Prezesa UKE w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych

https://www.uke.gov.pl/poradnik-dla-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-14782