Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Mann Net Sp. z o.o. z Krakowa, rekomendowana przez: CONNECTED Sp. z o.o. i Firma Handlowa GIGA