W dniu dzisiejszym odbyły się w UKE konsultacje w sprawie „projektu rozporządzenia KE ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie.”

W Internecie dostępnych jest kilka omówień proponowanych zmian, które jeśli wejdą w życie, będą miały bardzo duże znaczenie dla rynku usług telekomunikacyjnych w Europie, m.in:

https://www.uke.gov.pl/ke-proponuje-krok-naprzod-w-kierunku-jednolitego-rynku-telekomunikacyjnego-12892

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-828_pl.htm

https://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/ke-oglasza-plan-wpolnego-rynku-telekomunikacyjnego-w-ue.

Niezwykle szkoda, że konsultacje w sprawie tak istotnych zmian ogłoszone zostały zaledwie 2 dni temu pozostawiając w efekcie 1 dzień na przygotowanie stanowiska w izbach. Brak było również dokumentów wprowadzających, a przygotowanych na konsultacje przez administrację publiczną. Niemniej Stanowisko KIKE w tej sprawie przesłane zostało dziś zarówno do UKE, jak i MAiC. Niestety – z uwagi na dostępny czas, nie może ono zawierać pogłębionej analizy prawnej oraz celowościowej. KIKE wskazuje jednak na kilka istotnych niebezpieczeństw i niekonsekwencji w proponowanych regulacjach.