Publikujemy treść uwag KIKE do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi.

20170518 stanowisko KIKE ws proj rozp ws zadan nr obronnosci