Rok 2019 został zapoczątkowany przygotowaniem przez UKE szeregu nowych regulacji:

  • stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) ponad 40 członków KIKE,
  • dotyczących dostępu do kabli 6 operatorów kablowych w budynkach wielorodzinnych,
  • znoszących obowiązki Orange Polska w zakresie usługi BSA (na obszarze 151 gmin) i LLU (na obszarze 51 gmin),
  • zmieniających zasady świadczenia usług BSA i LLU na pozostałym obszarze kraju.

KIKE aktywnie uczestniczyło w konsultacjach publicznych dotyczących ww. rozstrzygnięć. Poniżej zamieszczamy stanowiska KIKE wysłane do UKE. Prace nad tymi decyzjami jeszcze się nie zakończyły.