W dniu 12 października 2015 r. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie w sprawie ochrony abonentów przed używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, komputerów, itp.) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Spotkanie prowadzone było w formule „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli konsumentów, organów administracji publicznej oraz biznesu, w tym KIKE.

Spotkanie zostało zainicjowane przez UOKIK w celu wymiany stanowisk różnych środowisk, dotyczących praktycznych problemów związanych ze stosowaniem znowelizowanego art. 172 Pt. Przedstawiciele biznesu podnosili potrzebę wydania przez Prezesa UOKIK wytycznych dotyczących stosowania art. 172 Pt, w tym szczególnie określenia czy obowiązek uzyskania zgody dotyczy wyłącznie konsumentów oraz czy zgoda może być uzyskana bezpośrednio przed działaniem marketingowym (np. czy można podczas rozmowy telefonicznej zapytać odbiorcę o zgodę przed przedstawieniem oferty).

Przypomnijmy, że od 25 grudnia 2014 r. zmieniło się brzmienie przepisu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Obecnie, omawiany przepis nakłada na przedsiębiorców obowiązek uzyskania uprzedniej zgody odbiorcy na kontakty w celach marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz za pomocą automatycznych systemów wywołujących (np. zbiorowe, automatyczne rozsyłanie do abonentów smsów z aktualnymi promocjami). O ile automatyczne systemy wywołujące nie są powszechnie stosowane przez ISP, to telefoniczne lub mailowe przedstawianie ofert (oraz inne działania marketingowe) są podstawowym środkiem kształtowania zachowań aktualnych lub potencjalnych klientów. W dobie rozwoju technologicznego jest to całkowicie naturalne i co do zasady korzystne dla odbiorcy (nie ma potrzeby wizyty u abonenta w celu nawiązania współpracy, zaproponowania dodatkowych usług, itp.). Nie wpływa to jednak na ograniczenie obowiązku przestrzegania znowelizowanego przepisu art. 172 Pt. W marcu 2015 r. przygotowaliśmy dla członków KIKE poradnik pn. Wybrane, prawne aspekty stosowania marketingu bezpośredniego – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych opisujący konsekwencje nowelizacji art. 172 Pt, do którego lektury ponownie zachęcamy (do pobrania na www KIKE).

Jak się wydaje, UOKiK nie wyda oficjalnej interpretacji art. 172 Pt, a z przebiegu poniedziałkowego spotkania wynika, iż w praktyce stosowana będzie bardziej restrykcyjna wykładnia przepisu.