23 kwietnia 2013 r. wizytę w UKE złożyła delegacja z Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych Egiptu oraz Krajowego Urzędu Regulacji Telekomunikacji (NTRA), którym towarzyszyli przedstawiciele izb telekomunikacyjnych oraz firm z sektora ICT.

W czasie spotkania KIKE przedstawiła prezentację nt. Izby oraz dyskutowała na przykładzie Polski o potencjale i wpływie lokalnych inicjatyw sieciowych na rozwój rynków telekomunikacyjnych. Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze.

Notatkę ze spotkania można przeczytać na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/wizyta-delegacji-egipskiej-12339