Cieszy nas Państwa zainteresowanie nowym projektem Izbowym – KIKE Safe. Miło nam więc poinformować, że ruszamy z nim “pełną parą”.

Dzięki temu projektowi będziecie Państwo mogli powierzyć nam, w drodze umowy, wykonywanie nałożonych na operatorów przepisami prawa obowiązków w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, które to są systematycznie kontrolowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się, podpisanie i odesłanie na adres: biuro@kike.pl zeskanowanego listu intencyjnego (w załączeniu)
w nieprzekraczalnym terminie 31 grudnia 2016 r.

Z ramienia Zarządu KIKE osobą odpowiedzialną za projekt jest Anna Stec – Członek Zarządu oraz dyrektor biura, która odpowie Wam na wszelkie pytania związane z projektem
(tel. 502 222 362/e-mail: anna.stec@kike.pl)

POBIERZ LIST INTENCYJNY