W minionym miesiącu Prezes UKE wydał pięć decyzji, określających na podstawie art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych warunki dostępu do nieruchomości i położonych na nich budynków w celu zapewnienia telekomunikacji. Decyzje dostępne są na stronie UKE, poniżej przedstawiam właściwe linki i zachęcam do zapoznania się z treścią każdej z nich. Poniżej wyjaśniam także, dlaczego warto brać udział w konsultacjach, przeprowadzanych przez Prezesa UKE przed wydaniem decyzji.

Zainteresowanych tematyką zapraszam także na nasz wykład podczas jutro rozpoczynającej się Konferencji KIKE (do zobaczenia w Rawie Mazowieckiej o 10.20, sala główna, „Warunki dostępu do budynków i nieruchomości w ostatnich decyzjach Prezesa UKE”).


Decyzje Prezesa UKE:

  1. Decyzja Prezesa UKE z 23 kwietnia 2015 r., nr DRI-ZWZ-6171-102/13(73): https://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15901
  2. Decyzja Prezesa UKE z 23 kwietnia 2015 r., nr DRI-ZWZ 6171-104/13(77): https://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15900
  3. Decyzja Prezesa UKE z 14 kwietnia 2015 r. , nr DRI-ZWZ-6171-86/13(60): https://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15817
  4. Decyzja Prezesa UKE z 14 kwietnia 2015 r. , nr DRI-ZWZ 6171-84/13(64): https://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15815
  5. Decyzja Prezesa UKE z 13 kwietnia 2015 r., nr DRI-ZWZ-6171-85/13(63): https://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15823

Dlaczego warto brać udział w konsultacjach projektu decyzji, zanim zostanie ona wydana?

Przypominam, że zgodnie z obecnie obowiązującą procedurą, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przed wydaniem decyzji Prezes UKE zobowiązany jest zamieścić projekt decyzji na stronie internetowej urzędu i umożliwić zainteresowanym osobom/podmiotom wypowiedzenie się co do jej treści w ciągu 30 dni. Dopiero po tym tzw. okresie konsultacyjnym, Prezes UKE analizuje nadesłane uwagi i wydaje właściwą decyzję, która wcale nie musi być identyczna z wcześniej zamieszczonym projektem.

Jak pokazuje doświadczenie, z reguły na etapie konsultacyjnym, uwagi do projektów decyzji zgłasza Prezes UOKiK. I właśnie na tym etapie wnioskodawca, jako ten szczególnie zainteresowany korzystnym dla niego rozstrzygnięciem, może zgłosić swoje zastrzeżenia do projektu, który po ubraniu go w ramy decyzji kształtował będzie prawa i obowiązki wnioskodawcy (ISP) oraz dysponenta nieruchomości (i budynku).

Przykładem tego, że warto, są właśnie powyższe decyzje, w których część niekorzystnych warunków dla ISP została finalnie zniesiona, po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji na etapie konsultacyjnym. A mianowicie, po zgłoszeniu odpowiednich zarzutów do projektu decyzji, ostatecznie w decyzji Prezes UKE m.in.:

  1. zrezygnował z nałożenia na ISP obowiązku sporządzenia projektów sieci wewnątrzbudynkowej wyłącznie przez projektanta z uprawnieniami,
  2. zniósł obowiązek dokonywania zgłoszeń budowlanych (pomimo tego, że PT pozwala na realizację przyłączy telekomunikacyjnych bez pozwolenia budowlanego ani nawet zgłoszenia, projekt przewidywał obowiązek dokonania zgłoszeń),
  3. zrezygnował z nałożenia „obowiązku” powiadamiania Wspólnoty z 7 dniowym wyprzedzeniem o podłączeniu abonenta.

Należy podkreślić, że w wydanych decyzjach Prezes UKE nakłada konsekwentnie na ISP obowiązek uiszczenia kaucji przed rozpoczęciem robót, nawet pomimo tego, że nikt na etapie prowadzonych negocjacji i postępowania przed UKE o ustanowienie takiej kaucji nie wnosił! Póki co, jak prześledzić inne jeszcze postępowania konsultacyjne (których pełne zestawienie na dzień niniejszego wpisu znaleźć można na naszym blogu okablowani.pl), z warunku tego Prezes UKE zrezygnować nie chce, nawet pomimo składanych przez ISP innych propozycji należytego zabezpieczenia prowadzenia robót w budynkach np. polisy ubezpieczeniowej.

Poniżej linki do poszczególnych etapów, poprzedzających wydanie jednej z decyzji (od postępowania konsultacyjnego, poprzez zgłoszone uwagi, po finalną decyzję). Zachęcam do zapoznania się z warunkami decyzji, zgłoszonymi uwagami i do porównania zmian, jakie zostały wprowadzone do projektu decyzji po etapie konsultacyjnym.

Etap I – ogłoszenie konsultacji i umieszczenie na www projektu decyzji w sprawie dostępu do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świerczewskiego 7 w Szprotawie;
https://www.uke.gov.pl/konsultacje-decyzji-w-sprawie-miroslaw-backiel-internet-cafe-15255

Etap II – ogłoszenie wyników konsultacji w.s. projektu decyzji o dostępie do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świerczewskiego 7 w Szprotawie;
https://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-internet-cafe-uslugi-informatyczne-miroslaw-backiel-15412

Etap III – ogłoszenie decyzji o dostępie do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świerczewskiego 7 w Szprotawie;
https://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15823

Łukasz Bazański

 

Autor jest radcą prawnym, wspólnikiem spółki itB Legal i prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Bazański Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
www.itblegal.pl, www.okablowani.pl, tel. +48 32 77 45 888

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl,