Jak pisze dziś RPKOM: T-Mobile poinformował CPPC, że rezygnuje ze środków publicznych na trzech wygranych obszarach z I naboru. Jako uzasadnienie podaje, że nieopłacalna jest budowa sieci zgodnie z wytycznymi organizatora konkursu. Postuluje również o zmianę warunków II naboru, tak aby została zachowana neutralność technologiczna.

KIKE w konsultacjach POPC konsekwentnie wskazuje, że sieci komórkowe nie są w stanie zagwarantować wymaganych parametrów NGA z uwagi na ograniczoną przepustowość BTSów. Równocześnie wyższa punktacja za 100 Mb/s nie narusza neutralności technologicznej. Należy zdecydowanie promować rozwiązania, które w przyszłości zapewnią zdecydowanie więcej, niż 100 Mb/s. Należy pamiętać o tym, że jeszcze kilka lat temu za szerokie pasmo uważano 2 Mb, które dziś jest traktowane jako dostęp socjalny, niewystarczający do korzystania choćby z Youtube i innych portali społecznościowych. Równocześnie ewentualna dyskryminacja 100 Mb/s (jak chcą tego sieci komórkowe) i tak nie spowoduje, aby BTSy były w stanie efektywnie zapewnić choćby skromne 30 Mb/s.

Należy zdecydowanie pamiętać o tym, że sieci z POPC nie budujemy pod dzisiejsze potrzeby, a te z drugiego naboru oddawane będą ok. roku 2020. Powinniśmy myśleć więc o inwestycjach w kontekście potrzeb użytkowników kolejnej dekady, na którą przypadnie trwałość i użytkowanie tych sieci.