Zarząd KIKE uprzejmie prosi członków Izby o przesyłanie informacji i spostrzeżeń dotyczących współpracy z Powiatowymi Urzędami Geodezji i Kartografii. Prosimy w szczególności o:

– wskazanie okresu oczekiwania na pozyskanie map (od momentu złożenia wniosku do czasu otrzymania gotowej mapy);
– opis sposobu działania narad koordynacyjnych, w szczególności częstotliwości ich zwoływania;
– informację o możliwości elektronicznego udziału w naradzie koordynacyjnej;
– podanie informacji o sposobie składania zastrzeżeń do złożonych projektów (w tym, czy zastrzeżenie blokuje cały projekt, czy tylko punkt sporny);
– inne problemy związane z PUGiK;

Prosimy o wskazanie dobrych i złych przykładów dla konkretnych powiatów z ich nazwą.

Celem konsultacji jest zebranie materiałów do przedyskutowania – w ramach Memorandum MAC – warunków współpracy między inwestorami oraz PUGiK celem wypracowanie mechanizmów, które w/w współpracę usprawnią. Obecny brak przepisów wykonawczych skutkuje wedle naszych wstępnych danych wykonywaniem przez różne PUGiK procedur w niejednolity sposób, co czasem skutkuje opóźnieniami od 3 do 6 miesięcy już na etapie prac związanych z projektami inwestycyjnymi.

Informacje prosimy przesyłać do 20 lipca br. na adres: biuro@kike.pl