W ramach prac Grupy Roboczej ds kontaktów z Administracją Publiczną (GRAP) przygotowaliśmy krótki poradnik postępowania w razie kradzieży kabli lub dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Opisano w nim kolejne kroki w postępowaniu w przypadkach tych przykrych zdarzeń.
Postępowanie po kradzieży kabli