Marcin Cichy, dotychczasowy dyrektor biura analiz w Ministerstwie Cyfryzacji, został prezesem UKE. Za jego wyborem głosowało 293 posłów, przeciw było 117.