Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 15 września 2016 r. Uchwałę nr ZA2016/X/1 przyjął, pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej, w poczet członków firmy:

Info-Serwis Jacek Jarosz, rekomendowana przez: Stowarzyszenie Telewizji Kablowej “TV-SAT 364” oraz ADESCOM Polska Sp. z o.o.

Intelligent Technologies S.A., rekomendowana przez Stowarzyszenie Telewizji Kablowej “TV-SAT 364” oraz TPnets.com Sp. z o.o.


Serdecznie witamy w KIKE!