Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Lukman Multimedia Sp. z o.o. rekomendowana przez NPlay Sp. z o.o. oraz LoVo Telecom Sp. z o.o.