12 lutego b.r. przedstawiciele KIKE (Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz) spotkali się z Zarządem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE, które w najbliższych dniach podpisze umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie pożyczek szerokopasmowych z instrumentów finansowych PO PC. W ten sposób TISE stanie się drugim, po Alior Banku, pośrednikiem finansowym tego produktu dedykowanego małym i średnim operatorom. 
Przypomnijmy – w wyniku przetargu zakończonego w listopadzie 2017 Towarzystwo obracać będzie pulą 20 mln zł środków publicznych plus wkład własny. Podobnie jak Alior Bank, kwoty udzielanych pożyczek wahać się będą mogły pomiędzy 20 tys a 10 mln zł. Istotna różnica, która może potencjalnie wpłynąć na dostępność tych środków dla MSP, to fakt że TISE nie jest bankiem, nie obowiązują go zatem tak restrykcyjne przepisy w zakresie oceny zdolności kredytowej jak w dotychczas udzielanych pożyczkach. (Nie oznacza to oczywiście, że ocena wiarygodności finansowej nie będzie wykonywana). 
Przedmiotem spotkania było przybliżenie specyfiki branży telko nowemu partnerowi oraz wstępne rozeznanie możliwości ewentualnej współpracy celem optymalnego dla obu stron wdrażania pożyczek, tak aby proces ten przebiegał sprawnie i efektywnie. Dalsze ustalenia i spotkania planowane są po podpisaniu umowy pomiędzy TISE a BGK.